Kontakti

RCL Int. d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 2
SI- 1000 Ljubljana
T: 01 51 40 350
F: 01 50 56 863
E: info@rcl-group.com

Imate popoln vpogled v poslovanje vašega podjetja....v tem trenutku?

Današnje poslovno okolje zahteva hitro odzivanje na priložnosti in nevarnosti ter prilagajanje novim razmeram. Zato je potrebno tudi v vašem podjetju – v vsakem trenutku - zagotoviti možnost dostopa do prave informacije za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev.

Poslovanje vašega podjetja je lahko učinkovito le toliko kolikor so učinkoviti procesi, metodologije in tehnološka platforma, ki jih uporabljate za nadzor, analizo in planiranje poslovanja. Turbolentno poslovno okolje zahteva preskok iz analiz v metrike in ključne indikatorje učinkovitosti (KPI), preusmerjanje iz preteklosti v sedanjost in prihodnost ter preskok iz standardnih analiz v rešitve za pomoč pri upravljanju poslovanja.

Svet na dlani

Sodobne rešitve poslovnega obveščanja vam zagotavljajo učinkovito povezovanje oseb z informacijami in posledično lažje, hitrejše in smotrnejše poslovne odločitve. Takojšen vpogled v ključne indikatorje učinkovitosti in primerjava le-teh s predhodno zastavljenimi cilji podjetja omogočajo, da se boste odzvali in ukrepali danes in ne ob koncu meseca ali leta. Z informacijami, ki jih boste dali na voljo vsem zaposlenim boste dosegli podporo k sledenju strateško zastavljenih ciljev. Rešitve poslovnega obveščanja vam torej nudijo vse kar potrebujete za učinkovito poslovanje in donosne poslovne odločitve.

Rešitve podjetja RCL so zasnovane na Microsoftovih orodjih, kar za vaše podjetje in uporabnike predstavlja dodatno prednost. Z znanimi, dostopnimi in široko podprtimi orodji (Microsoft Office, Microsoft Sharepoint Server) se zmanjšajo stroški izobraževanja in skrajša čas učenja. V okviru storitev in rešitev vam nudimo:

  • Orodja in rešitve za postavitev platforme poslovnega obveščanja (podatkovne baze in izgrandja podatkovnih skladišč, pretvorba in konsolidacija podatkov
  • Orodja in rešitve za končne uporabnike (poročanje, obveščanje, avtomatizirana distribucija poročil in informacij)
  • Aplikacije za upravljanje učinkovitosti poslovanja (planiranje, nadzor, budgeting)
  • Strokovnjake, ki vam bodo v podporo pri realizaciji vaših strateških ciljev.

Želite izvedeti več? Oglejte si kako lahko storitve poslovnega obveščanja pomagajo vašemu podjetju.